Konservering

Att konservera mat innebär att man behandlar den för att öka hållbarheten. Det finns många olika konserveringsmetoder och olika typer av mat måste konserveras på olika sätt. Grundtanken är att man avlägsnar alla bakterier och mögelsporer från det man vill konservera och sen förvarar maten på ett sätt så att inga nya bakterier kommer åt den.

I mitten av 1900-talet var det mer regel än undantag att man konserverade hemma, på det sättet hade man tillgång till frukt och grönsaker året om. När frysen blev vanlig började man frysa in det man ville bevara. Det är en enkel och effektiv konserveringsmetod som tillåter oss att alltid ha färsk mat hemma. Vilket gjorde att frysen snabbt konkurrerade ut andra mer tidskrävande konserveringsmetoder och idag är det få som minns hur man gör för att bevara mat på ett säkert sätt.

Idag importeras frukt och grönt från hela världen och vi kan köpa allt vi vill ha. Det har gjort att behovet att konservera mat minskat och lett till att de flesta av oss slänger en stor mängd mat. Detta är inget hållbart sätt att leva och den som vill värna om planeten måste lära sig att ta hand om mat på ett bättre sätt.

Det finns risker med att konservera speciellt när det gäller kött och annan animalisk föda. Sån mat passar bäst att frysa. Frukt och grönt är däremot lätt att konservera de kan steriliseras i konservburkar, läggas i ättika inläggningar, syras eller torkas.